Preskočiť na obsah

Výzvy/Vyzvania

Výzva: Miestne občianske a preventívne služby

Zmena č. 1 Výzvy platná od 04.08.2023 (ZIP - 12.19 MB)

Formulár_Zmluva o NFP od 04.08.2023 (ZIP - 2.32 MB)

Prezentácia z informačných seminárov (PDF - 1.07 MB)

Oznam o uzatvorení výzvy (PDF - 552.91 kB)

Oznam o uzatvorení výzvy - aktualizácia (PDF - 554.84 kB)

Zmena č. 2 Výzvy platná od 20.12.2023 (PDF - 564.72 kB)

Informácie o schválených ŽoNFP

Informácie o neschválených ŽoNFP

Usmernenie SO k účasti ÚSVRK na výberových konaniach MOaPS (PDF - 211.56 kB)


Výzva: Národný projekt Rozvojové tímy I.

Zmena č. 1 Výzvy platná od 30.07.2023 (ZIP - 3.83 MB)
Zmena č. 2 Výzvy platná od 30.07.2023 (ZIP - 3.82 MB)

Zmena č. 3 Výzvy platná od 13.09.2023 (ZIP - 3.83 MB)


Výzva: Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza“


Výzva: Národný projekt "Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami"

Zmena č.1 Výzvy platná od 25.10.2023 (ZIP - 4.58 MB)


Výzva: Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav