Preskočiť na obsah

Odbor technickej asistencie Plánu obnovy a odolnosti

Kontakty

Mgr. Ladislav Baláž

poverený riadením odboru, metodik
+421 2 20925 645
ladislav.balaz@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Filip Markovič

metodik, technická asistencia Plánu obnovy a odolnosti
+421 2 209 25 542; +421 917 397 015
filip.markovic@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Darina Petrášová

metodička, technická asistencia Plánu obnovy a odolnosti
+421 2 209 25 780
darina.petrasova@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Veronika Rybová

metodička, technická asistencia Plánu obnovy a odolnosti
+421 2 209 25 541
veronika.rybova@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Ivana Fašáneková

projektová manažérka
+421 2 209 25 930
ivana.fasanekova@vlada.gov.sk

Kontakty

Ing. Petra Krajčírová

projektová manažérka
+421 2 209 25 910
petra.krajcirova@vlada.gov.sk

Kontakty

Ing. Adam Šepetka

regionálny koordinátor - Košice
adam.sepetka@vlada.gov.sk

Kontakty

Ing. Miroslav Balog

regionálny koordinátor - Prešov
miroslav.balog2@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Barbora Drábiková

regionálna koordinátorka - Košice
barbora.drabikova@vlada.gov.sk

Kontakty

Mgr. Klaudia Kačicová

regionálna koordinátorka - Spišská Nová Ves
klaudia.kacicova@vlada.gov.sk

Kontakty

PaedDr. Jozef Taiš

regionálny koordinátor - Prešov
jozef.tais@vlada.gov.sk

Kontakty

Bc. Juliana Uhrinová

regionálna koordinátorka - Rimavská Sobota
juliana.uhrinova@vlada.gov.sk