Preskočiť na obsah

Informačné dni k výzve na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity a k výzve na podporu miestnych občianskych a preventívnych služieb

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude v dňoch 17. – 19. júla 2023 realizovať informačné stretnutia k dvom výzvam – k výzve na podporu miestnych občianskych a preventívnych služieb a k výzve na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej  komunity.  

Informačné dni sa budú realizovať nasledovne: 

Košice, 17.07.2023, pondelok, 09:00 - 12:00

Miesto: Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice

Informácie k výzvam: 

  • Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej  komunity (dotácie)
  • Výzva Miestne občianske a preventívne služby

 

Prešov, 17.07.2023, pondelok, 14:00 - 17:00

Miesto: Regionálne centrum MIRRI, Levočská 5, Prešov

Informácie k výzvam: 

  • Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej  komunity (dotácie)
  • Výzva Miestne občianske a preventívne služby

 

Banská Bystrica, 18.07.2023, utorok, 09:00 - 12:00

Miesto: Účelové zariadenie Úradu vlády SR, Komenského 22, Banská Bystrica

Informácie k výzvam: 

  • Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej  komunity (dotácie)
  • Výzva Miestne občianske a preventívne služby

Spišská Nová Ves, 18.07.2023, utorok, 15:00 - 18:00

Miesto: Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves

Informácie k výzvam: 

  • Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej  komunity (dotácie)

Rimavská Sobota, 19.07.2023, streda, 09:00 - 12:00

Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Nám. Š. M. Daxnera 1723, Rimavská Sobota

Informácie k výzvam: 

  • Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej  komunity (dotácie)

 

Nitra, 19.07.2023, streda, 15:00 - 17:30

Miesto: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, Nitra

Informácie k výzvam: 

  • Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej  komunity (dotácie)

 

Všetky potrebné informácie k výzvam sú zverejnené na webstránkach:

Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej  komunity (dotácie)

https://romovia.vlada.gov.sk/dotacna-schema/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-rok-2023

Výzva Miestne občianske a preventívne služby

https://www.romovia.vlada.gov.sk/aktualne-vyzvy/