Preskočiť na obsah

Výzva na podporu miestnych občianskych a preventívnych služieb je už zverejnená

Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásil  dňa 30. 06. 2023 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Miestne občianske a preventívne služby“. Na výzvu je vyčlenených 50 miliónov Eur a obce si budú môcť zamestnať od 2 do 12 príslušníkov tímu miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOaPS). Dnes o tom spoločne informovali predseda vlády Ľudovít Ódor, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero a starosta košického Luníka 9 Marcel Šaňa.

Výzva obsahovo nadväzuje na úspešné projekty programového obdobia 2014-2020 s názvom „Miestne občianske a poriadkové služby“ realizované v obciach s prítomnosťou MRK. Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja a aktivity prevencie, ako sú zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v obciach, v ktorých žijú obyvatelia MRK. Vo výzve sa uplatnil inovatívny prvok v súvislosti s povinným vzdelávaním členov Miestnych občianskych a poriadkových služieb.

Ide o otvorenú výzvu s možnosťou priebežného predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok až do vyčerpania alokácie. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 50 miliónov Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú obce s prítomnosťou MRK, ktoré sú uvedené v Atlase rómskych komunít 2019, a ktoré majú minimálne 80 obyvateľov MRK. Oprávneným miestom realizácie je celé územie Slovenskej republiky.

Je to vôbec prvá výzva Úradu vlády SR ako sprostredkovateľského orgánu pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Verím, že podmienky pripravovanej výzvy splnia očakávania potenciálnych žiadateľov. Doterajšie poznatky a skúsenosti s týmito službami sa premietli do nového nastavenia výzvy, ktorá so sebou prináša určité zmeny, ktoré sa verím, stretnú s pozitívnou spätnou väzbou. Preto vyzývame aj samosprávy, ktoré doteraz tento druh služieb nerealizovali, zapojte sa!“, povedal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.     

„MOPSky“, ako ich väčšina z nás pozná, alebo predtým aj rómske občianske hliadky, už fungovali vo viac ako 250 obciach a vytvorili viac ako 1 400 pracovných miest, z ktorých 93%  boli Rómovia. Sú efektívnym nástrojom na udržiavanie verejného poriadku aj preto, lebo sú medzi obyvateľmi rešpektované.

Z prostriedkov výzvy je možné podporiť minimálne 2 a maximálne 12 zamestnancov v obci, v prepočte na plný pracovný úväzok. Počet závisí od počtu obyvateľov MRK v obci. Obec si môže žiadať nenávratný finančný príspevok aj na ostatné výdavky súvisiace s realizáciou aktivít projektu vo výške 30 % priamych nákladov na zamestnancov.

Je kľúčové, aby sme už na začiatku nové eurofondy rozbehli kvalitne a dokázali tak využiť každé jedno euro z obálky v hodnote 12,6 mld. €. Po prvej výzve vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na hornej Nitre sa tak budú postupne s výzvami pridávať aj ďalšie rezorty. Som rád, že dnes spolu s pánom premiérom a pánom splnomocnencom otvárame príležitosti aj v dôležitej oblasti podpory marginalizovaných rómskych komunít. Celkovo môže Slovensko z nových eurofondov na tento účel naprieč rôznymi cieľmi  investovať približne 900 miliónov €.“, dodal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík.

V priebehu tohto roka budú vyhlásené aj ďalšie dôležité výzvy, ktoré sprostredkovateľský orgán postupne pripravuje. Najbližšie pôjde o výzvu pre národný projekt „Rozvojové tímy“ s cieľom pomáhať obyvateľom riešiť konkrétne problémy so zlepšením kvality života prostredníctvom tímu expertov.

Viac informácií nájdete na stránke TU.