Preskočiť na obsah

Usmernenie k výkonu činností inkluzívneho tímu MŠ zapojených do NP PRIM II po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, jeseň 2021

Usmernenie (PDF - 532,44 kB)dopĺňa dokument z januára 2021 s cieľom zabezpečiť primerané podmienky pre výkon činností členov inkluzívneho tímu v materskej škole (najmä pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, odborného zamestnanca, koordinátora inkluzívneho vzdelávania, rodičovského asistenta) a zabrániť vzniku neoprávnených výdavkov v zapojených obciach a mestách. Pre potreby deklarovania výdavkov v čase dištančného vzdelávania sú k dispozícii prílohy 1 (DOCX - 61,75 kB), 2 (DOCX - 62,54 kB) a 3 (DOCX - 90,62 kB).