Preskočiť na obsah

Dokumenty

Metodické dokumenty

Schválené zámery národných projektov pre Program Slovensko

Metodický výklad pre efektívne uplatňovanie 3D v PSK

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre žiadateľov k zásobníku projektov_výzva_PSK_UV_001-2023-DV-ESF+_v.1.0 (ZIP - 1.09 MB)

Usmernenie SO k účasti ÚSVRK na výberových konaniach MOaPS (PDF - 211.56 kB)

Politika boja proti podvodom

Politika boja proti podvodom (PDF - 206.83 kB)

Archív dokumentov

statut_komisie_pri_mv_pre_mrk.pdf (PDF - 507.42 kB)

rokovaci_poriadok_komisie_pri_mv_pre_mrk.pdf (PDF - 487.75 kB)

Iné

Prezentácia k pripravovanej výzve "Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav" (PDF - 548.04 kB)