Preskočiť na obsah

Dokumenty

Metodické dokumenty

Schválené zámery národných projektov pre Program Slovensko

Metodický výklad pre efektívne uplatňovanie 3D v PSK, verzia 2 (PDF - 528.04 kB)

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre žiadateľov k zásobníku projektov_výzva_PSK_UV_001-2023-DV-ESF+_v.1.0 (ZIP - 1.09 MB)

Manuál pre informovanie a komunikáciu Program Slovensko 21-27 (PDF - 3.21 MB)

Usmernenie SO k účasti ÚSVRK na výberových konaniach MOaPS (PDF - 211.56 kB)

Politika boja proti podvodom

Politika boja proti podvodom (PDF - 206.83 kB)

Archív dokumentov

statut_komisie_pri_mv_pre_mrk.pdf (PDF - 507.42 kB)

rokovaci_poriadok_komisie_pri_mv_pre_mrk.pdf (PDF - 487.75 kB)

Iné

Prezentácia k Integrovanej výzve - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra) (PDF - 684.79 kB)

Prezentácia k Integrovanej výzve - Podpora investičných aktivít obcí - Základné informácie ku konaniu o ŽoNFP (PDF - 499.04 kB)

Prezentácia z informačného webinára pre prijímateľov k projektom MOaPS (PDF - 928.79 kB)

Miestne občianske a preventívne služby - zoznam schválených ŽoNFP (PDF - 309.79 kB)

Miestne občianske a preventívne služby - zoznam  neschválených ŽoNFP (PDF - 91.95 kB)

Prezentácia k výzve "Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav" časť 1 (PDF - 548.08 kB)

Prezentácia k výzve "Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav" časť 2 (PDF - 743.26 kB)

Brožúra_Manuál pre informovanie a komunikáciu Program Slovensko 21-27 (PDF - 4.59 MB)

Prezentácia k výzve "Integrovaná výzva Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy“ (PDF - 615.86 kB)

Prezentácia k integrovanej výzve-základné informácie ku konaniu o ŽoNFP (PDF - 489.34 kB)