Preskočiť na obsah

Základné dokumenty pre užívateľov NP PRIM II.

Oznámenie o predkladaní žiadosti o zapojenie sa do NP PRIM II.

Obce a mestá, ktoré neboli užívateľmi NP PRIM I. sa môžu zapojiť do NP PRIM II. podľa postupu popísaného v Oznámení (PDF - 742,73 kB) (od 26.06.2021) a jeho prílohách. (ZIP - 668,60 kB)

Sprievodca pre užívateľov NP PRIM II. k 16.06.2021

Aktualizácia Sprievodcu pre užívateľov NP PRIM II. z dôvodu prechodu ÚSVRK z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod Úrad vlády Slovenskej republiky. Od 15.07.2021 bol upravený aj Pracovný výkaz (KIV, PA, OZ, RA) na základe zmeny Príručky pre prijímateľa.  

Sprievodca pre užívateľov NP PRIM II (bez sledovaných zmien (PDF - 0,99 MB)) (so sledovanými zmenami (PDF - 1,51 MB))

Archív Sprievodca NP PRIM II.

Sprievodca NP PRIM II.  (PDF - 0,99 MB) (platný k 01.11.2020) + Prílohy

Sprievodca NP PRIM II (PDF - 1,12 MB).  (platný od 25.03.2021) + Prílohy (ZIP - 2,52 MB)